Fråga facket Fråga facket

LO startar inte egen bank

LO ska inte starta en LO- eller arbetarägd bankverksamhet. Det beslutade LO-kongressen fredag den 17 juni.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Beslutet innebär att kongressen biföll styrelsens utlåtande över en motion från IF Metalls avdelning 13 i Bergslagen, i vilken motionärerna föreslog att LO ska öppna en egen bankverksamhet för att tillvarata löntagarnas intresse och behov av service.

Styrelsen ansåg i sitt utlåtande att en sådan etablering skulle binda huvuddelen av LOs och förbundens kapital och att det dessutom skulle kräva en omfattande administrativ organisation. En banketablering är också förknippad med hög ekonomisk risk, ansåg styrelsen. Kongressen höll med och biföll styrelsens utlåtande.