Fråga facket Fråga facket

LO startar mediehus

Opinionsbildning LOs styrelse har i dag beslutat att etablera ett mediehus där de LO-förbund som önskar ska kunna samla sina tidningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tanken med ett gemensamt mediehus - med självständiga redaktioner men gemensam ledning och vissa gemensamma stödfunktioner – är att koncentrera resurserna och samtidigt garantera de medverkande tidningarna sin profil och särart.

-Genom att samla flera tidningar under ett tak, både i gemensamma lokaler och vissa administrativa funktioner, hoppas vi skapa bättre möjligheter att utveckla tidningarnas förmåga än vad varje enskild tidning kan göra idag. Särskilt på det digitala området, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

Gemensamma upphandlingar, framför allt av tryck, papper och distribution kommer att ge lägre kostnader för tidningarna. Ett gemensamt mediehus öppnar också för ett närmare samarbete mellan redaktionerna, vilket möjliggör både kraftfullare arbetsmarknadsjournalistik och opinionsbildning men också ökad effektivitet genom att inköp samordnas och resurser delas.

Nu fortsätter processen mot ett mediehus genom att de fackliga tidningsägarna via sina förbund och tidningsbolag tar beslut om de ska ansluta sin tidning eller inte. De sju tidningar som ingått i projektet är Arbetet, Byggnadsarbetaren, Dagens Arbete, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen. Det ska också vara möjligt för fler fackliga tidningar inom LO att ansluta sig efter hand.