Fråga facket Fråga facket

LO stöder kampen för fackliga rättigheter i Hong Kong

LO-kongressen uttalade på måndagen sitt starka stöd för Kinas enda fria fackförening, Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU,  i dess kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong. Se uttalandet i sin helhet nedan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stöd kampen för demokrati och fackliga rättigheter i Hong Kong!

Storbritannien överlämnade Hong Kong till Fastlandskina 1997. Trots löften om "ett land, två system" vid överlämnandet 1997, lever Hong Kongborna i stor osäkerhet när det gäller den framtida politiska utvecklingen.

Det rådande systemet utsätts för press från den kinesiska regeringen. I parlamentet är hälften av ledamöterna utsedda i demokratiska val. Den andra hälften, såväl som regeringschefen, utses med starkt inflytande från regeringen i Peking. Detta fick Hong Kongborna att resa sig i ett motstånd i den så kallade Umbrella Revolution. Mellan den 26 september och 15 december 2014 deltog fler än 100 000 personer i fredliga demonstrationer på olika platser i Hong Kong.

Den tydligaste rösten för demokrati och fackliga rättigheter är den fria fackföreningen Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) och det nybildade Labour Party.

I fjol frihetsberövades fem bokhandlare som förlägger och säljer Kinakritisk litteratur. En av dessa var den svenske medborgaren Gui Minhai som fortfarande är fängslad i Kina. HKCTU och Labour Party har engagerat sig i denna sak. Flera demonstrationer har genomförts i Hong Kong med fler än 8000 deltagare.

Samtidigt har läget försvårats för aktivister som jobbar för arbetstagares rättigheter på det kinesiska fastlandet. De utsätts för ett allt hårdare förtryck och ledande företrädare har gripits.

HKCTU har som Kinas enda fria fackförening en nyckelroll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter genom det omfattande fackliga arbetet i Hong Kong.

LO-kongressen uttalar sitt starka stöd till HKCTU i deras kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong.