Fråga facket Fråga facket

LO-styrelsen om den fortsatta avtalsrörelsen

LOs styrelse har i uppgift att följa utvecklingen i avtalsrörelsen i enlighet med fattade beslut om samordning. Styrelsen har idag analyserat de avtal IF Metall undertecknat med några av industrins arbetsgivarorganisationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Stora delar av verkstadsindustrin har haft en svår situation till följd av den ekonomiska krisen och IF Metall har sökt en lösning som tar hänsyn till detta. Löneökningarna ligger i linje med industrins löneökningstakt i viktiga konkurrentländer. Avtalet löper på 22 månader vilket ger grund för en fortsatt väl fungerande lönebildning, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– LOs samordning innebär också att kvinnodominerade avtalsområden och avtalsområden med ett lågt löneläge ska erhålla ett större löneutrymme än genomsnittet. Detta krav tillsammans med kravet på att heltidsanställningar ska vara en norm ligger fortsatt fast, säger Wanja Lundby-Wedin.

LOs förbund har vidare samordnat sig kring kravet på att i kollektivavtal begränsa arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt till återanställning. IF Metall har slutit ett avtal som de anser lever upp till detta krav.

– Andra förbund ska ha rätt till stöd för krav på detta område som bättre passar förutsättningarna i deras branscher, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh. Han konstaterar vidare att IF Metall är det enda förbund som haft ett krisavtal och att en förlängning av detta avtal endast berör deras avtalsområden.

För mer information kontakta LOs pressinformation.