Fråga facket Fråga facket

LO-styrelsens beslut om lönekrav

LOs styrelse har idag fattat beslut om de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De gemensamma kraven innebär löneökningar med 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst, dock minst 860 kronor per månad och heltidsanställd.

Utöver lönekravet ovan ska en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområden med en genomsnittsförtjänst lägre än 22 400 kronor. Genom den konstruktionen träffar jämställdhetspotten LO-förbundens kvinnodominerade avtalsområden.

Avtalens lägstalöner höjs med minst 860 kronor.

Två ledamöter har reserverat sig mot styrelsens beslut.

Utöver krav om reallöneökningar och en minskning av löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken har LOs representantskap tidigare enats om följande krav inför avtalsförhandlingarna 2012:

∙ Att begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO begränsa till maximalt två år.

∙ Att ställa krav på förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LO att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100-procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.