Fråga facket Fråga facket

LO-styrelsens uttalande med anledning av Fastighets och Sekos strejkvarsel

Kollektivavtal LOs styrelse ger sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets och Seko lagt på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad. Fastighets och Seko kräver 6,5 procent på tre år plus en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor, helt i linje med industrinormeringen och LO-förbundens samordnade krav. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lokalvårdare i Stockholm
Foto: Lars Forsstedt

Almega har en rad krav på försämringar i berörda städares anställningsvillkor. Det är oacceptabelt. Vi är fast beslutna att genomdriva låglönesatsningen i alla berörda branscher. Våra förbundsmedlemmar ska inte drabbas av försämrade anställningsvillkor för att få låglönesatsningen. 

En helt central utgångspunkt för LO-förbundens samordnade krav är att parterna successivt måste kunna åtgärda löneorättvisor under ordnade former i siffersatta kollektivavtal. Industrins parter har i årets avtalsrörelse tagit ansvar för en hållbar lönenormering som förenar god kostnadskontroll med en viss omfördelning. Det är djupt oroväckande att några aktörer på arbetsmarknaden nu inte förmår ta sitt ansvar för en fortsatt stabil lönebildning.