Fråga facket Fråga facket

LO uppmärksammar World Day for Decent Work: Regeringen gör för lite för att leva upp till visionen om allas rätt till arbete med goda villkor

– Idag, den 7 oktober, uppmärksammar fackföreningar över hela jorden kampen för mänskliga rättigheter i arbetslivet, rättigheter som utmanas av kraven på en allt billigare produktion, där lägre löner och sämre arbetsvillkor leder till exploatering, förtryck och ofrihet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det sade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin på det seminarium som LO arrangerade med anledning av World Day for Decent Work idag, torsdag. Världsdagen har lanserats av FN-organet ILO och omfattar grundläggande rättigheter i arbetslivet, full sysselsättning, social trygghet, god arbetsmiljö och social dialog.

– Även om vi i Sverige naturligtvis har kommit långt jämfört med andra delar av världen så finns missförhållanden också här. Även hos oss finns oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor med låga löner och usla arbetsvillkor. Det senaste exemplet var de lettiska byggnadsarbetare i Skåne som tvingades arbeta upp till 70 timmar i veckan för 16 kronor i timmen. I det fallet kunde Byggnadsarbetareförbundet gripa in men exemplen på exploatering av utländsk arbetskraft är fler. Och tyvärr har regeringen genom den så kallade Lavallagen kraftigt försvårat fackets möjligheter att försvara kollektivavtalen, säger Wanja Lundby-Wedin.

– I sin regeringsförklaring talade Reinfeldt dessutom om de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Hur många ytterligare missförhållanden ska behövas för att regeringen ska erkänna effekterna av denna reform?

– Även på andra områden går regeringen emot löntagarnas rättigheter i arbetslivet. Förslaget om att tredubbla tiden ungdomar kan vara provanställda ökar problemen med otrygga anställningar för en grupp som redan idag har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Regeringen vill också låta arbetsgivare slippa att betala lön vid en tvist om en uppsägning, vilket betyder att anställningstryggheten urholkas. Det allra allvarligaste var dock att regeringsförklaringen saknade kraftfulla åtgärder för att minska arbetslösheten, säger Wanja Lundby-Wedin.

– World Day for Decent Work handlar om att förverkliga visionen om allas rätt till ett arbete med grundläggande rättigheter och anständiga villkor. Den svenska regeringens politik leder inte till att denna vision blir verklighet i Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.