Fråga facket Fråga facket

LO: Utredning om upphandling stärker kollektivavtal

LO välkomnar regeringens nya utredningsdirektiv om offentlig upphandling. Beskeden är tydliga: vid all upphandling ska stat, landsting och kommuner kunna ställa sociala krav bland annat på villkor enligt kollektivavtal. Det är ett viktigt steg mot en arbetsmarknad utan social dumpning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Utredningen är den bästa julklapp svenska löntagare fått på länge. Det är ett viktigt steg mot att alla anställda ska ha vettiga arbetsförhållanden och bra lön. Det ska omfatta alla som jobbar i vårt land, oavsett om du är svensk eller inte och oavsett vilken arbetsgivare du har. Svenska kollektivavtal ska gälla, säger Ingela Edlund vice ordförande i LO.

– LO och Socialdemokraterna gjorde redan före valet upp om ett antal reformer för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det nya beskedet från regeringen är därför ett bra exempel på framgångsrik facklig-politisk samverkan i praktiken, avslutar Ingela Edlund.

Varor och tjänster som upphandlas av det offentliga bör produceras, tillhandahållas eller uppföras under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner i tillämpliga delar.