Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar att AMFs förra VD betalar tillbaka

Som en av ägarna till AMF och företrädare för en stor del av försäkringstagarna välkomnar LO att bolaget kan återvinna drygt 10 miljoner kronor i en förlikning med bolagets tidigare VD angående för höga pensionspremier och VDs flytt av sin pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO. Wanja Lundby-Wedin var tidigare styrelseledamot i bolaget men lämnade detta uppdrag vid årets bolagsstämma. Från LOs ledning ingår nu LOs vice ordförande Per Bardh i AMFs styrelse.

- Det är viktigt att det fastställts att AMFs förre VD fått för hög pension och att han gjorde fel när han flyttade pensionen innan AMF beslutade om sänkta pensioner för alla pensionssparare. Men det är beklagligt att AMF nu inte kan kräva tillbaka hela beloppet på grund av otydligheter i det tidigare beslutande ersättningskommitténs arbete, säger Per Bardh.

Med anledning av uppgörelsen mellan AMF och bolagets tidigare VD Christer Elmehagen säger Wanja Lundby-Wedin:

- Elmehagen tillskansade sig högre pensionspremier än han var berättigad till och detta doldes när styrelsen ställde frågor. Han utnyttjade icke offentliggjord information för att flytta sin egen pension för att undvika AMFs återtag. Givetvis ska han betala tillbaka en ansenlig summa till bolaget.

När avtal träffades om Elmehagens pension hade AMF ett stämmovalt beslutande ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och en ledamot från vardera Svenskt Näringsliv och LO. Detta utskott, inte styrelsen, har fattat besluten om Elmehagens pensionsvillkor. Årets stämma beslutade att ersättningskommittén är beredande och styrelsen beslutande i ersättningsfrågor. AMFs utredning som föregått förlikningen visade att styrelsen vilseleddes när ledamöterna ställde frågor om de pensionsbelopp, angivet i bolagets årsredovisningar, som gällde dåvarande VD.

Ytterligare information: LOs pressinfomation