Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar att oppositionen vill skjuta upp beslutet om Lavalpropositionen

Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har idag förklarat att de avser att skjuta upp riksdagens beslut rörande regeringens proposition om Lex Laval genom att begära en så kallad vilandeförklaring. En sådan kan aktualiseras av en riksdagsminoritet när ett lagförslag begränsar grundläggande rättigheter som skyddas enligt grundlag. Genom en vilandeförklaring skjuts riksdagens beslut upp i ett år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vi välkomnar oppositionens beslut. Regeringens förslag är dåligt anpassad till svensk arbetsmarknad där huvuddelen av villkoren regleras i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Utan avtal är arbetstagarna oskyddade på arbetsmarknaden. Då regeringens förslag begränsar fackets rätt att förhandla med utländska företag som är verksamma i Sverige, riskerar utländska arbetstagare att tvingas arbete till sämre villkor än de som gäller för övriga arbetstagare i Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin

– Det är oacceptabelt att en regering som säger sig försvara den svenska modellen lägger detta förslag. Denna modell bygger ju på att arbetsmarknaden är reglerad och att detta i huvudsak görs genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Inte ens EG-domstolen begär att svensk lagstiftning ska begränsa fackets rätt att sluta avtal. Med oppositionens beslut finns nu möjlighet att göra om förslaget så att all arbetskraft i Sverige ges möjlighet att få schyssta villkor genom kollektivavtal, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Efter arbetsdomstolens (AD) dom i Laval-målet förra veckan, krävde LO att regeringens förslag till Lex Laval återkallas. Med regeringens lagförslag likställs utländska och inhemska anställningsavtal och skapar därutöver osäkerhet om när kollektivavtal ska ingås. Konsekvenserna av ADs dom är dessutom att facket - även om de följer interimistiska beslut av arbetsdomstolen - riskerar omfattande skadestånd när de agerar för att få teckna kollektivavtal med utländska företag som är verksamma i Sverige.

– Regeringens lagförslag tillsammans med AD:s Lavaldom gör det mycket svårt att upprätthålla kollektivavtalen mot gästande företag. Kollektivavtalen blir i praktiken frivilliga för gästande företag säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

– I vissa delar är EG-domstolens beslut i Laval-målet tydligt, men i andra delar har den svenska lagstiftaren stort handlingsutrymme. Regeringen har inte velat utnyttja det nationella handlingsutrymme som ges i EG-domstolens dom, utan har istället övertolkat domen. Jag har svårt att förstå vad regeringen har för syfte med det, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation