Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar riksdagens besked om lex Laval

Idag röstade riksdagen för att lex Laval ska rivas upp. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar beslutet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO har länge drivit på för att lex Laval ska rivas upp. Dagens beslut innebär en rad viktiga förstärkningar av den svenska modellen, enligt Torbjörn Johansson. Bland annat kommer svenska fackförbund att ha rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utstationerade arbetstagare som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal.

- Det är en seger för alla som tror på kollektivavtal och starka parter på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Johansson.

Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Det är ett viktigt steg mot likabehandling på svensk arbetsmarknad, menar Torbjörn Johansson.

- Den del som gäller möjligheter till kontroll av gästande företag välkomnar vi särskilt eftersom missförhållandena ofta är störst bland dessa företag. Sverige blir mer jämlikt när lex Laval görs om, säger Torbjörn Johansson.