Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar riksdagens svängning om karensdagen

Välfärd Det är mycket glädjande att karensdagen ska ses över säger LOs ledning i en kommentar till dagens nyhet att riksdagen svänger i frågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Idag rapporterar Dagens Nyheter att samtliga riksdagspartier ifrågasätter karensdagen. Det finns nu en majoritet för att hitta en rättvisare självrisk i sjukförsäkringen.

- Det är mycket glädjande att politikerna hörsammar ett krav som LO drivit länge. Dagens karensdag är otidsenlig och missgynnar framför allt kvinnodominerade yrken, de av LO-förbundens medlemmar som arbetar deltid, nattetid, långa arbetspass och har otrygga anställningar, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin,

- Karensdagen är egentligen ett uttryck för en klasslagstiftning som vi vill avskaffa helt och hållet. Men vi är pragmatiska och om politikerna av olika skäl inte vill gå hela vägen kan de börja med att införa ett karensavdrag så som vi tidigare föreslagit, fortsätter Tobias Baudin.

- Att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen nu öppnar upp för att ta bort karensdagen är ett viktigt steg i rätt riktning. Men det får inte stanna vid detta. Sjukförsäkringen behöver genomgå en grundlig reparation. I rapporten Framtidens sjukförsäkring, som en enig LO-styrelse ställde sig bakom för ett år sedan, beskriver vi hur vi steg för steg vill bygga upp en långsiktigt hållbar sjukförsäkring, avslutar Tobias Baudin.