Fråga facket Fråga facket

LO: Vi måste investera oss ur arbetslösheten. Därför föreslår vi ett jobbpaket som skapar 100 000 nya jobb

I sitt 1 maj-tal presenterade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett jobbpaket för Sverige. Paketet innehåller satsningar på välfärden, infrastruktur och bostäder som tillsammans ger 100 000 nya jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– I dag är 448 000 personer arbetslösa. Mindre än hälften av de arbetslösa har a-kassa och många lever istället på socialbidrag. Det är upp-och-ned-vända-världen. Men det måste inte vara så här. Det finns ingen naturlag som säger att vi måste ha hög arbetslöshet och att människor ska slås ut, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Därför föreslår LO ett jobbpaket som ger 100 000 nya arbeten och minskar arbetslösheten med 2 procentenheter och får fart på de ekonomiska hjulen. Det handlar om att rusta upp vården och omsorgen, investera i nya vägar och järnvägar och bygga nya bostäder.
– Regeringen har valt en annan väg. Deras blinda tro på skattesänkningar som alla problems lösning har kommit till vägs ände. Regeringens politik har bara lett till två saker, massarbetslöshet och ökade klyftor, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson.
LOs Jobbpaket för Sverige innehåller investeringar om sammanlagt 70 miljarder kronor.

Stimulans                            Mdr kr         Exempel på åtgärder          Nya jobb
Hushållen                            15               Höjda barnbidrag                  15 000
                                                                   Höjd a-kassa, 
                                                                   sjukpenning och
                                                                   sjukersättning                                          

Kommuner &                      30                Satsningar inom                    52 000
landsting                                                  vård, skola och omsorg

Offentliga                            10                 Investeringar i                       15 000
investeringar                                           vägar och järnvägar

Bostads-                             15                Renovering av                       26 000
investeringar                                           miljonprogrammet
                                                                   (hyres-ROT)
(tillfällig stimulans)                                Energieffektivisering
                                                                   Stöd till ungdoms-
                                                                   och studentbostäder

Se en ny film med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson där han talar om vikten av jämlikhet: http://www.youtube.com/watch?v=0Qyaz6tyhfs