Fråga facket Fråga facket

LO vill ha individualiserad föräldraförsäkring

LO-kongressen beslutade idag att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till vardera föräldern. Kongressen gick därmed emot LO-styrelsens rekommendation att avvakta resultatet av den pågående Föräldraförsäkringsutredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Föräldraförsäkringen är av central betydelse för LO, eftersom den har konsekvenser för kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden och för kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt självförsörjande livet ut. LO kan inte acceptera en föräldraförsäkring som bidrar till att kvinnor får sämre villkor, löner och karriärmöjligheter än män.

Trots att föräldraförsäkringen går att dela jämställt tar kvinnor ut den stora majoriteten av både föräldrapenningdagarna och den tillfälliga föräldrapenningen - så kallad "VAB", vård av barn. Det ses därför av många fortfarande som "naturligt" att män i högre grad tar ansvar för det avlönade arbetet och kvinnor för det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet i hemmet.

Redan idag är hälften av ersättningsdagarna knutna till vardera föräldern och redan när försäkringen infördes 1974 var det möjligt för föräldrarna att dela lika på dagarna, däremot finns det en möjlighet för en vårdnadshavare att över alla utom 90 av sina ersättningsdagar till den andra vårdnadshavaren.

Trots vår generösa föräldraförsäkring går utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv alltför långsamt. Med ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och tillfälliga föräldrapenningar skulle företag och organisationer sannolikt se det som rationellt att till exempel erbjuda både kvinnor och män heltid i större utsträckning. Det skulle också innebära att kvinnor inte missgynnas i arbetslivet på det sätt som kan ske i dag.