Fråga facket Fråga facket

LO vill se en ny maktutredning

Det behövs en ny maktutredning, direkt under statsministern, som tar ett helhetsgrepp och belyser maktförskjutningar i samhället. Det beslutade LO-kongressen idag och gav den nya LO-ledningen i uppdrag att verka för att en sådan tillsätts.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-kongressen motiverade sitt beslut med att det är viktigt att följa samhällsutvecklingen i termer av ekonomisk, social och demokratisk makt. Förändringstakten i dagens samhälle är mycket snabb. Det handlar om tidsanda, digitalisering och teknikutveckling. Men också om regleringar, så kallad avknoppning, avpolitisering och privatisering.

I beslutet framhöll LO att regeringen har gjort ansatser till att undersöka och rätta till obalanser i samhället, bland annat genom kommissionen för jämlik hälsa. Den förra regeringen tillsatte demokratiutredningen. Men för att Sverige inte ska tappa tempo i reformarbetet behövs också en utredning som belyser hur makten förskjutits.