Fråga facket Fråga facket

LOs avtalssekreterare Per Bardh – Bättre ordning i bemanningsavtalet förhindrar lönedumpning

Villkoren för anställda i bemanningsföretag har sedan tidigare reglerats i avtal. Det har dock funnits luckor i avtalet som har kunnat utnyttjas för att ge anställda inom bemanningsföretagen sämre villkor än för dem som är tillsvidareanställda i motsvarande yrke.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– De kompletteringar som vi nu kommit överens med Almega om syftar till att täppa till dessa luckor samt göra det tydligare och enklare att bestämma löner och arbetsvillkor när anställda i bemanningsföretag är inhyrda på ett företag. Vi vill förhindra att bemanningsavtalets huvudprincip om lika lön för lika arbete åsidosätts, säger Per Bardh

Fack och arbetsgivare har särskilt velat hitta en lösning för att fastställa arbetsvillkoren för inhyrda som kommer till en arbetsplats där det saknas anställda med motsvarande arbetsuppgifter att jämföra villkoren med. I sådana fall ska bemanningsföretaget i fortsättningen förhandla med "kundföretagets fack", för att på så sätt fastställa lönenivån för de inhyrda. Hyrs exempelvis arbetare in för att tillfälligt arbeta på Volvo, så ska bemanningsföretaget förhandla med IF Metall om villkoren för dessa. Den nya regeln möjliggör att med större precision finna rätt lönenivå, samtidigt som lönen för de anställda och kostnaderna för bemanningsföretagen blir mer förutsägbara.

Bemanningsbranschen sysselsätter många arbetstagare och berör flera branscher. Det är därför tillfredsställande att vi som facklig organisation tillsammans med arbetsgivarna har kunnat föra konstruktiva diskussioner och finna lösningar som båda parter är nöjda med, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation