Fråga facket Fråga facket

LOs avtalssekreterare Per Bardh: - Företag använder visstidsanställda som stötdämpare i konjunkturnedgångar

När konjunkturen vände 2008 minskade också andelen tidsbegränsade anställda. Företagen kunde snabbt säga upp visstidsanställda personer utan att varsla och utan hänsyn till turordningsregler.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Visstidsanställningar är en anställningsform där företaget kan lägga alla risker vid konjunkturförändringar på den enskilde arbetstagaren. Som visstidsanställd kan du jobba på en arbetsplats i upp till fem år, men ändå sägas upp före personer med avsevärt kortare arbetstid. Uppsägningstiden är dessutom begränsad till en månad vilket gör det till en mycket osäker anställningsform, säger Per Bardh.

I LO-rapporten ”Anställningsformer år 2009” framgår att andelen visstidsanställningar ökar när konjunkturen tar fart. När den sedan vänder är det de visstidsanställda som först får gå. Då konjunkturen senast stod på topp år 2007, hade andelen visstidsanställda ökat till 16 procent av samtliga anställda och uppgick till är 622 000 personer. Två år senare hade andelen minskat till 13,7 procent. Antalet visstidsanställningar hade då minskat med drygt 84 000.

– Eftersom arbetsgivaren inte måste motivera uppsägningar av visstidsanställda, kan det vara svårt för en visstidsanställd att framföra kritik och krav på rimliga förbättringar av arbetsplatsen. Man vet inte hur arbetsgivaren reagerar och vilka konsekvenser det kan få för möjligheterna att vara kvar på företaget. Dessa anställningsformer skapar också svårigheter gentemot andra delar av samhället. Det är exempelvis svårare för en visstidsanställd att få banklån och hyreskontrakt, säger Per Bardh.

- Idag används visstidsanställningar ofta slentrianmässigt. Många av dem som idag är visstidsanställda skulle ha kunnat tillsvidareanställas istället. Enligt LOs uppfattning bör visstidsanställningar inte förekomma när det finns rimliga skäl att istället tillsvidareanställa personal, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation