Fråga facket Fråga facket

LOs avtalssekreterare Per Bardh: – Jämställdhetspott och låglönesatsning har gett resultat

De två senaste åren har lönerna för kvinnliga arbetare ökat med 8,7 procent och med 8,3 procent för manliga arbetare. Lönegapet mellan kvinnor och män har således minskat vilket var syftet med den jämställdhets- och låglönesatsning som LO och förbunden samordnade sig om i senaste avtalsrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det framgår av LOs Lönerapport år 2009 – Löner och löneutveckling år 1998 – 2008.

Även om lönegapet mellan kvinnor och män har minskat så är lönerna fortfarande klart högre för män än för kvinnor. Bland arbetare är den genomsnittliga månadslönen 19 600 kronor för kvinnor och 22 500 kronor för män, det vill säga 2 900 kronor högre för män.

– Det känns bra att vår satsning på kvinnor och lågavlönade i senaste avtalsrörelsen har visat resultat. LO-förbundens starka samordning visade vägen och det är viktigt att också i kommande avtalsrörelser fortsätta arbetet med att få bort ojämställda löner, säger Per Bardh.

Även mellan arbetare och tjänstemän har lönerna jämnats ut något de senaste två åren. Lönerna för arbetare ökade med 8,3 procent medan tjänstemännens ökning var 8,2 procent. En marginell skillnad kan tyckas men det är först gången på mer än tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän.

Räknat i kronor så har dock lönegapet mellan arbetare och tjänstemän aldrig varit större än nu då medellönen för arbetare är 21 300 kronor och för tjänstemän 30 600 kronor, det vill säga en skillnad på hela 9 300 kronor, eller 44 procent. En rejäl ökning jämfört med för tio år sedan då lönegapet var 5 400 kronor, eller 36 procent.

– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är alldeles för stort. LO-kollektivet måste få ut mer av löneutrymmet framöver så att löneskillnaderna kommer ner på acceptabla nivåer, säger Per Bardh.För mer information kontakta LOs pressinformation