Fråga facket Fråga facket

LOs avtalssekreterare Per Bardh på Första Maj i Upplands Väsby: - Jämställda löner kräver starka fack.

– Löner och bra anställningsvillkor kommer inte med jultomten. De kommer genom hårda förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det sa Per Bardh i sitt Första Majtal i Upplands Väsby.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Han fortsatte:

– Almegas vd Jonas Milton hävdade nyligen att låglönesatsningar ökar arbetslösheten och motverkar en sund lönebildning. Miltons andemening är att en lågt avlönad kvinna inom, till exempel, vården kommer att få den lön hon är värd om hon tar sig i kragen och blir gladare, mer initiativrik och kvickare. Sånt snack kan bara hänföras till nyliberalt svammel eller Miltons egna fantasier.

- Arbetsmarknaden har en struktur som inte går att förändra genom enskilda insatser eller fåtalets förändrade beteende. Ett exempel är skillnaden mellan kvinnor och mäns löner. Hittills har de fria marknads-krafterna inte varit till någon hjälp.

- Jämställda löner är även i avtalsrörelsen 2010 ett självklart krav för LO. Kampen mot den diskriminering som drabbar branscher med hög andel kvinnor kan inte göra halt i lågkonjunkturen. En jämställdhetspott är därför en självklar del i de gemensamma fackliga kraven.

- Vi står fast vid jämställdhetspott, sammanhållning och solidaritet. Det finns inget bättre sätt att komma tillrätta med det faktum att kvinnor lönediskrimineras. Att LO-förbundens samordning i avtalsrörelsen har haft ett starkt jämställdhetsperspektiv har gett resultat. Nu får kvinnorna inom handeln större löneökning än männen inom industrin. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner måste minska. Vi kommer att stötta varandra tills det sista avtalet är undertecknat!

För mer information kontakta LOs pressinformation