Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande biträdande i Världsfacket

Internationellt Världsfacket, IFS, valde på fredagen en ny styrelse för de kommande fyra åren. Den tidigare generalsekreteraren Sharan Burrow omvaldes och LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson utsågs till en av två biträdande ordföranden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson på Världsfackets kongress i Berlin.
Karl-Petter Thorwaldsson på Världsfackets kongress i Berlin.

Främst är jag LOs ordförande 

- LOs medlemmar är alltid min första och främsta uppgift. Men om vi inte lyckas förbättra villkoren för arbetare också i andra länder riskerar det på sikt att hota svenska jobb och arbetsvillkor. Därför är fackligt internationellt arbete så viktigt, säger Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.

Vår tids slavarbete

IFS kongress har slagit fast tre prioriterade områden under den kommande kongressperioden: Organisering av nya medlemmar, klimathotet och vikten av hållbara jobb och slutligen fackliga rättigheter och ett stopp för vår tids slavarbete, bland annat Kafala-systemet som tillämpas i vissa Gulfstater.

- Där tvingas människor arbeta för svältlöner under slavliknande förhållanden. De jobbar som hembiträden och på byggarbetsplatser. Alldeles för många får betala med sina liv. Vårt mål är att alla länder minst ska följa ILOs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet och att arbetare världen över ska få värdiga levnadsförhållanden, säger Karl-PetterThorwaldsson.

IFS nya ledning 

Sharan Burrow, generalsekreterare (Australien)
Jaap Wienen, biträdande generalsekreterare (Nederländerna)
Wellington Chibebe, biträdande generalsekreterare (Zimbabwe)
Joao Felicio, ordförande (Brasilien)
Karl-Petter Thorwaldsson, biträdande ordförande (Sverige)
Maria Fernanda, biträdande ordförande (Angola)