Fråga facket Fråga facket

LOs kommentar angående AMF

Målet med att ha ett gemensamt pensionsbolag med arbetsgivarsidan är att slå vakt om den kollektivavtalade pensionslösningen och att maximera LO-förbundens medlemmars pensioner. AMF Pension har den inriktningen genom att man förvaltar pensionskapital så effektivt som möjligt utan avkastningskrav till någon ägare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– AMF ska vara ett av de ledande pensionsbolagen. Man har också i 15 års tid visat att man klarat av att vara bland de bästa. Därför är den här historien extra tråkig, säger Per Bardh, LOs avtalssekreterare och styrelseledamot i AMF Pension.

AMF Pensions förre vd Christer Elmehagen har under de tre sista åren som vd lyft 32 miljoner kronor enbart i pensionsavsättningar. Bakgrunden till detta ligger i ett avtal från 1998 som byggde på ett förmånsbestämt system. AMF Pensions nya vd Ingrid Bonde har en helt annan avtalskonstruktion. Hennes pensionsavtal fungerar på samma sätt som det tjänstemän har idag och som LO-förbundens medlemmar kommer att ha från år 2012, även om summorna blir högre på grund av hennes lön.

– Det avtal som Christer Elmehagen har haft går inte att försvara idag. Det är en rest från en annan tid, sådana avtal sluts inte idag, säger Per Bardh.

LO tar allvarligt på den kritik som riktats mot såväl AMF som mot LOs ledning.

– LO har sedan flera år tillbaka en ägarpolicy för hur våra företrädare ska agera i bolagsstyrelser. Med anledning av finanskrisen och den senaste tidens debatt om chefsbonusar gör vi nu en översyn av vår ägarpolicy och skärper dessa regler. Samtidigt för vi samtal med Svenskt Näringsliv, den andra ägaren till AMF, om hur ägarstyrningen ska bli vassare, säger Per Bardh som ansvarar för LOs arbete med ägarmaktsfrågor.

För mer information kontakta LOs pressinformation