Fråga facket Fråga facket

LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det stora priset på 50 000 kronor tilldelas: 
Eli Abadji,  kulturansvarig för IF Metalls avdelning 28 Västra Skaraborg
Motiveringen lyder:  Eli är en eldsjäl med ständig tro på läsandets och högläsandets kraft och möjligheter. Med stort engagemang har han under många år arbetat med "Läs för mej Pappa" och på senare tid även med "Läs för mig!". Insatser som båda handlar om vikten av läsning och högläsning. Eli har idogt engagerat författare, bedrivit uppsökande verksamhet på arbetsplatser samt startat ett flertal arbetsplatsbibliotek runt om i Skaraborg.

Två priser på vardera 25.000 kronor tilldelas:
Projektet "Läsa för integration" som drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje
Projektet inspirerar nyanlända barn genom högläsning och improvisationsteater. De bygger broar över språk- och kulturskillnader och resultatet blir en stark gemenskap och känsla av tillhörighet. Projektet uppmuntrar till språkträning men också till en personlig självförståelse: vem blir jag i min nya miljö, i ett nytt land?

Eivor Schultz, ABF Västernorrland
Eivor har alltid siktet inställt på att nå en bred målgrupp och bryta sociala mönster, och genom högläsning och egenläsning ge alla en språklig grund för sitt fortsatta liv. Hon har varit engagerad i "Läs för mej Pappa" i Västernorrland. 2003 initierade hon ett högläsningsprojekt där pensionärer läste högt för barn på Älvstrandens förskolor. Senare initierade hon Läsbryggan, som handlade om att läsa noveller i fackliga studier. Under hösten 2015 har Eivor tagit initiativ till att dela ut barnböcker till asylboenden i Sundsvalls kommun.

Juryn för LOs kulturpris 2016 har bestått av representanter för LO, LOs ledning och ABF.