Fråga facket Fråga facket

LOs lönerapport 2010: Jämställdhetspotten minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män

LO-förbundens samordning inför avtalsrörelsen 2007-2009 fokuserade på att ge kvinnor och lågavlönade extra höga löneökningar. Satsningen visar sig nu ha blivit mycket lyckat då löneskillnaden har minskats mellan såväl kvinnor och män som mellan arbetare och tjänstemän. Det framgår av LOs Lönerapport 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Avtalsrörelsen 2007-2009 medförde att lönerna ökade betydligt mer för kvinnor än för män. För LO-kvinnor ökade lönen med 12,6 procent och för LO-män med 11,4 procent. Lönegapet mellan kvinnor och män minskade därmed påtagligt.

Även mellan arbetare och tjänstemän minskade lönegapet då lönerna ökade med 11,6 procent för arbetare och 11,5 procent för tjänstemän år 2007-2009. Det är första gången på över 15 år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän över en hel avtalsperiod.

– När vi nu har facit i hand kan vi summera avtalsrörelsen 2007-2009 som en lyckad samordning av LO-förbundens avtalsförhandlingar. I genomsnitt gav den våra medlemmar 2 300 kronor i löneökning. Vi är dock på intet sätt nöjda med detta, nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen även i kommande avtalsrörelse, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Räknas avtalsrörelsen 2007-2009 i kronor i stället för procent framgår dock att det ännu är långt kvar innan lönegapet mellan arbetare och tjänstemän minskat till en acceptabel nivå. Medellönen för en arbetare är nu 21 900 kronor och för tjänstemän 31 500 kronor, det vill säga en skillnad på hela 9 600 kronor (44 procent). Det är betydligt mer än för bara tio år sedan då lönegapet var 6 000 kronor (39 procent).

– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökade okontrollerat i slutet av 1990-talet och blev på kort tid större än vad våra medlemmar kan acceptera. Senaste avtalsperioden fick vi äntligen stopp på denna ökning och nu är det dags att med kraft trycka ihop lönegapet till en rimlig nivå. I avtalsrörelsen 2007-2009 kom vi ikapp tjänstemännen i procent, målet är nu att minska löneskillnaden även i kronor, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation.