Fråga facket Fråga facket

LOs och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin välkomnar att Barosso är beredd att agera för ett ändrat utstationeringsdirektiv

Under sin återvalskampanj har kommissionens ordförande Barosso bytt fot avseende behovet av ändrad lagstiftning för utstationerade arbetstagare. Tidigare har kommissionen hävdat att Lavaldomen handlar om bristfällig implementering av direktivet. Den lönekonkurrens som Lavaldomen ger upphov till har ignorerats av kommissionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I samband med ett möte med socialdemokratiska partigruppen i europaparlamentet i förra veckan, medgav Barosso att EG-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet i Lavalmålet är ett problem och att det behövs åtgärder för att återupprätta likabehandling av arbetstagare.

– Det är glädjande att Barosso är villig att inleda ett arbete för att begränsa konsekvenserna av EG-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet i Lavaldomen. Att han nu flyttar sig kan förklaras med hans behov av att vinna brett stöd i europaparlamentet för att bli återvald, säger Wanja Lundby-Wedin.

I sin återvalskampanj medger Barosso även att EG-domstolens dom i Lavalmålet ger upphov till lönekonkurrens och han vill motverka lönedumpning inom EU.

– Europafacket välkomnar att Barosso vill förhindra lönedumpning, men för att säkerställa ett stöd för sin kandidatur krävs att han preciserar åtgärderna innan omröstningen i europaparlamentet. Barosso måste tydligt förplikta kommissionen till att revidera utstationeringsdirektivet.

Sedan EG-domstolens dom i Lavalmålet har LO och enad europeisk fackföreningsrörelse krävt att utstationeringsdirektivet skall revideras.

– Ett förslag till ett förändrat utstationeringsdirektiv måste bygga på likabehandling och respekt för medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation