Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: – Glädjande besked om Laval vid utfrågningen av de nya kommissio-närerna

I veckan har kandidaterna till Europeiska kommissionen frågats ut i Europaparlamentet. Av särskild betydelse för LO är frågan om vilken syn de nominerade har på Lavalproblematiken och huruvida de vill revidera utstationeringsdirektivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ungraren László Andor som är nominerad till kommissionärsposten för sociala frågor, liksom fransmannen Michel Barnier, nominerad som kommissionär för den inre marknaden, har uttryckt kritik mot EU-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet i Lavalmålet. Deras uttalanden tyder på att de vill se en förändring av rättsläget.

– Det är glädjande att Andor och Barnier förstår Lavalmålets betydelse. Det är långsiktigt ohållbart att EU tillåts att bli ett instrument för lönekonkurrens mellan Europas löntagare. När EU-rätten används för att begränsa grundläggande fackliga rättigheter i medlemsstaterna undermineras förtroendet och legitimiteten för EU-samarbetet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

I samband med att Europaparlamentet i höstas godkände kommissionens ordförande José Barroso sa han att EU--domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet är ett problem som måste hanteras genom ett lag-stiftningsinitiativ från kommissionen.

– Andor och Barnier bekräftar Barrosos tidigare åtaganden om en ändring av rättsläget till följd av Laval-domen. Vi förväntar oss nu att den kommande kommissionen inom kort går från ord till handling och inleder ett arbete för att revidera utstationeringsdirektivet.

Inom kort ska riksdagen fatta beslut om regeringens Lavalproposition som syftar till att anpassa Sveriges lagstiftning till EU-domstolens beslut i Lavaldomen.

– Det är märkligt att regeringen går vidare med Lavalpropositionen när Barroso, Andor och Barnier har utfäst en förändring av rättsläget till följd av EU-domstolens tolkning, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation