Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i brev till miljöminister Andreas Carlgren: Fördela kostnaderna för klimatförbättringarna rättvist

Vid Köpenhamnstoppmötet måste världens regeringar komma överens om att vidta kraftiga åtgärder för att förbättra klimatet. Det förutsätter i sin tur att de blir överens om att kostnaderna för klimatförbättrande åtgärder fördelas rättvist. Den uppmaningen kommer från den internationella fackliga samorganisationen (IFS).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Som medlem av IFS har LO framfört dessa synpunkter till miljöminister Andreas Carlgren som under det svenska ordförandeskapet i EU också är ordförande i europeiska unionens råd för miljöfrågor.

– Ska vi lyckas genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra klimatet så kommer det att kräva stora omställningar. Nyttan av detta kommer att komma alla till del, men kostnaderna kommer att bli högre inom vissa delar av ekonomin. Därför är det viktigt att vi solidariskt fördelar kostnaderna, så att inte vissa arbetstagare får betala ett högre pris än andra. Den internationella fackföreningsrörelsen har därför enats kring kravet på ”Just Transition” säger Wanja Lundby-Wedin.

Den internationella fackföreningsrörelsen är ense om att i-länderna måste sätta upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Likaså vill de se effektiva åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser alternativt kontrollerade utsläppsökningar i utvecklingsländerna.

IFS understryker behovet av välfinansierade anpassningsstrategier som kommer sårbara befolkningsgrupper till del och som möjliggör forskning, utveckling och spridning av ny och förbättrad miljövänlig teknik.

IFS vill också att Köpenhamnstoppmötet enas om att fackföreningar erkänns som en av de nio huvudgrupper som ska delta i diskussionen om åtgärder för en hållbar utveckling.

För mer information kontakta LOs pressinformation