Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: – LO har förståelse för de brittiska löntagarnas ilska

I Storbritannien har en serie vilda strejker brutit ut. Strejkerna startade på ett raffinaderi i North Lincolnshire förra veckan och sprider sig nu hastigt över landet. Orsaken är att arbetsgivaren har börjat utnyttja de principer som EG-domstolen fastställde i Laval- och Vikingmålen, principer som bygger på lönekonkurrens. Arbetsgivaren vill sänka lönekostnaderna genom att ersätta de brittiska löntagarna med utstationerade italienska och portugisiska löntagare som får arbeta till sämre villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vi tar direkt avstånd från den diskriminering som drabbar de utländska arbetstagarna. Vi kräver lika behandling oavsett nationalitet, säger Wanja Lundby-Wedin och nämner att frågan kommer att diskuteras på Europafackets (EFS) styrkommitté den 5 februari.
– Utvecklingen i Storbritannien visar att konsekvenserna av Lavaldomen nu sprider sig. LO och den europeiska fackföreningsrörelsen har sedan Lavalmålet fruktat att lönekonkurrens mellan arbetare kommer att skapa spänningar i Europa. Det som nu sker i Storbritannien är en direkt konsekvens av EG-domstolens domar, säger Wanja Lundby-Wedin.
EG-domstolens beslut i Laval-, Rüffert-, Luxemburg och Vikingmålen har skapat obalans mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension. LO har därför krävt att utstationerings¬direktivet ska revideras. Avsikten är att medlemsstaterna åter ska få utrymme att självständigt reglera sina arbetsmarknader för att uppnå likabehandling mellan inhemska och utländska löntagare och förhindra lönekonkurrens.
– Det brittiska LO kräver nu att utstationeringsdirektivet ska revideras och förhoppningsvis kommer den brittiska regeringen också att se allvaret i EG-domstolens domar. Lönekonkurrensen skapar stor ilska och vrede. Europas regeringar och kommissionens ordförande Barosso kan inte längre ignorera kravet på en revidering av utstationeringsdirektivet, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation