Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: - Motarbetar Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström strejkrätten?

I onsdags presenterade EU-kommissionen sitt 50-punkts program för en utveckling av den inre marknaden. Då hade konkreta förslag till åtgärder för att förstärka strejkrätten plötsligt tagits bort och ersatts av en allmän till intet förpliktigande skrivning som innebär status quo.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enligt Le Monde (28/10-2010) stoppades förslaget om förstärkt strejkrätt då Cecilia Malmström och ytterligare tre kommissionärer gick emot förslaget med argumentet att EU inte har så mycket att bidra med på det sociala området och i synnerhet inte om det handlar om att skydda strejkrätten.

– Stämmer uppgifterna i Le Monde är detta högst märkligt. I och med Lissabonfördraget är arbetstagarnas rättigheter grundlagsskyddade. Att inte ge strejkrätten ett rimligt skydd innebär snarast att de avstår från att genomföra Lissabonfördragets intentioner, säger Wanja Lundby-Wedin.

Tidigare i veckan fanns ett förslag till handlingsprogram där punkt 29 innebar att en ny social klausul skulle tillföras lagstiftningen om den gemensamma marknaden. Klausulen syftade till att balansera den inre marknadens friheter mot fackliga rättigheter så att alla lagar för den inre marknaden implementeras med respekt för de grundläggande rättigheterna och utan begränsning garanterar rätten till facklig organisering och rätten att strejka.

– Mot bakgrund av de fackliga rättigheternas svaga ställning på den inre marknaden vore det ett litet men viktigt steg i rätt riktning. Det är märkligt om Cecilia Malmström inte vill ta detta steg, säger Wanja Lundby-Wedin.

– EU-domstolens beslut i fall som Laval och Viking visar med tydlighet att strejkrätten enligt rättspraxis är underordnad de ekonomiska friheterna. Ska den nationella strejkrätten skyddas krävs politiska beslut på EU-nivå som kan ändra nuvarande rättspraxis, säger Wanja Lundby-Wedin

– Att balansera den inre marknadens friheter med fackliga rättigheter har länge varit en viktig fråga för den europeiska fackföreningsrörelsen. Utan rimliga möjligheter att vidta stridsåtgärder ger den fria marknaden oseriösa arbetsgivare stora möjligheter att dumpa arbetsvillkor och löner. Såväl löntagarnas trygghet som det allmänna förtroendet för EU förutsätter att den inre marknadens skevheter kan korrigeras, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation