Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgetpropositionen: En politik med låga ambitioner

– Trots att de svenska statsfinanserna är mycket starka så avstår regeringen återigen från att med kraft bekämpa arbetslösheten. Regeringen fortsätter alltså sin lågambitionspolitik och det slår hårt mot ungdomar på väg in i arbetslivet liksom för personer som länge har varit utan jobb, säger Wanja Lundby-Wedin


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det tydligaste exemplet på de låga ambitionerna är att regeringen i hög grad avstår från utbildningssatsningar för arbetslösa för att i huvudsak förlita sig på coachning. Regeringens övertro på coachning gäller nu även funktionshindrade. Det bristande stödet till dessa personer har regeringen fått mycket kritik för, även internationellt. För att ge fler funktionshindrade en varaktig sysselsättning behövs kraftiga subventioner i form av generösa lönebidrag och utbildningsinsatser. Jag saknar också en rejäl översyn av de misslyckade jobbgarantierna, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Regeringen satsar 13 miljarder under 2011, men statsfinanserna ger utrymme för en dubbelt så stor satsning. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi är lågt såväl 2011 som 2012. Enligt regeringens prognos uppgår arbetslösheten till hela 8,0 % år 2011, och sjunker endast med cirka en halv procentenhet mellan 2011 och till 2012 (7,4 %). Regeringen pressar ut arbetsutbudet men vårdar det inte så att fler kan matchas till jobb, säger Wanja Lundby-Wedin

– Det finns utrymme och behov för ett rejält utbildningslyft för vuxna arbetslösa, och det bör bland annat innehålla 20 000 platser per månad i arbetsmarknadsutbildningar. Dessa utbildningar är utvärderade av forskningen med mycket goda resultat. Det är därför oerhört svårt att se några andra skäl till att regeringen väljer bort dem, än att de vill fortsätta sin politik för att pressa löner och villkor i stället för att rusta svensk arbetskraft. Ambitionen borde vara att ge alla de bästa möjligheterna till utvecklande och trygga jobb och att de som har jobb får möjlighet att byta jobb genom att höja sina kvalifikationer. En sådan politik skulle gagna de enskilda löntagarna och är nödvändig för att stärka Sveriges ekonomiska konkurrenskraft, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation