Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgetpropositionen – Ett bokslut över ett politiskt misslyckande

– Sänkt skatt för välbeställda och fler arbetslösa. Det är bokslutet över den här regeringens politik. I sin sista budget för mandatperioden fortsätter regeringen att välja sänkta skatter framför en effektiv krispolitik trots att arbetslösheten skjuter i höjden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– I nuläget skulle regeringen behöva föra en mer expansiv ekonomisk politik för att råda bot på den låga inhemska efterfrågan. En förstärkt a-kassa skulle göra mer nytta än ytterligare skattesänkningar. Vi skulle också behöva fler högkvalitativa arbetsmarknadsutbildningar och ett utbildningslyft så att de som står utan jobb kan vidareutbildas och inte glider längre från arbetsmarknaden. Statliga investeringar i den infrastruktur som är eftersatt borde också prioriteras högre

Kostnaderna för ytterligare ett jobbskatteavdrag uppgår till 10 miljarder och tillsammans med de tidigare jobbskatteavdragen blir kostnaden 72 miljarder. Av dessa har den allra största delen gått till den halva av befolkningen som tjänar mest.

– Regeringens politik har lett till ett Sverige som har färre jobb, större klyftor och en sämre fungerande arbetsmarknad. Tyvärr visar denna budgetproposition att regeringen fortsätter att föra en politik i samma riktning.

För mer information kontakta LOs pressinformation