Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om EU-kommissionens beslut: – Barosso har valt en politik mot de europeiska löntagarnas intressen

Det blir ingen revidering av utstationeringsdirektivet. Det beslutade EU-kommissionen. Beslutet går på tvärs mot europaparlamentet som med stor majoritet i höstas krävde en revidering av utstationeringsdirektivet. Syftet med en omarbetning skulle vara att få en bättre balans mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter på EU:s inre marknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det är inte acceptabelt att en ordförande för EU-kommissionen så uppenbart och så obekymrat väljer att motarbeta de europeiska löntagarnas intressen, säger Wanja Lundby-Wedin.

Kommissionens beslut är ett svar på europaparlamentets rapport om kollektivavtalens ställning i EU. I denna presenterar europaparlamentet två krav: Införandet av ett socialt protokoll för att få balans mellan grundläggande fackliga rättigheter och ekonomiska friheter, samt en revidering av utstationeringsdirektivet i syfte att ge medlemsstaterna möjlighet att förhindra att utländska arbetstagare får sämre villkor.

– Om kommissionen på detta sätt tror sig kunna förhindra att frågan aktualiseras i europaparlamentsvalet så gör den en missbedömning. För LO kommer en revidering av utstationeringsdirektivet att vara central när den nya kommissionen skall utses.

I sitt svar till europaparlamentet väljer kommissionen att helt förbise den grundläggande frågan; den om balansen mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter.

– Det är oerhört märkligt att kommissionen inte tar kraven på ett socialt protokoll på allvar. På sikt riskerar frågan om balansen mellan fackliga rättigheter och de ekonomiska friheterna att utvecklas till en ödesfråga för EU, säger Wanja Lundby Wedin

För mer information kontakta LOs pressinformation