Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om Lavalutredningen: -Förslaget är ett steg i rätt riktning men det europeiska problemet kvarstår.

– Det är bra att Lavalutredningen slår fast att den svenska modellen kan gälla också i framtiden. Vår modell där fack och arbetsgivare förhandlar och gör upp om löner- och arbetsvillkor ska också kunna tillämpas för utländska företag som tillfälligt tar med sig arbetskraft till Sverige. Därför är det obegripligt att utredningen vill införa ett kryphål för oseriösa företag som vill dumpa löner genom att visa upp falska avtal, säger Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Fackets uppgift är att jobba för så bra löner och arbetsvillkor som möjligt för de anställda på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill också förhindra att arbetstagare från andra länder får sämre villkor. Det är nu regeringens ansvar att se till så att fackens möjligheter att ta detta ansvar inte begränsas.

– Vi utgår från att regeringen inte accepterar det kryphål som utredningen har föreslagit och att det därför inte kommer att finnas med i regeringens lagförslag. Kryphålet är helt onödigt för att Sverige ska leva upp till EG-rättens krav. Skulle det införas, så skulle Sverige gå längre än vad EG-domstolen kräver. I praktiken innebär det att svenska löner och arbetsvillkor blir frivilliga för oseriösa företag som uppger sig tillämpa motsvarande villkor. Många utländska arbetstagare ställs då helt utan skydd i Sverige. Om regeringen täpper till kryphålet för oseriösa företag så bör utredningens förslag bli lag snarast.

– Vi kan inte själva i Sverige lösa alla de problem som EG-domstolens beslut har vållat.
EG domstolens beslut i Lavalmålet är en allvarlig inskränkning av grundläggande fackliga rättigheter. Detta är ett europeiskt problem som endast kan lösas genom ändringar i EG-rätten, säger LOs ordförande Wanja Lundby Wedin.

– På måndag åker Sven-Otto Littorin till Bryssel för att träffa EUs övriga arbetsmarknadsministrar. Han kan då inte säga att Sverige har löst de problem som Lavalmålet har skapat. Istället bör han och den svenska regeringen kräva att utstationeringsdirektivet revideras och verka för att en social klausul antas.

För mer information kontakta LOs pressinformation