Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om riksdagsbehandlingen av Lavalpropositionen: - Bra att regeringens förslag prövas av lagrådet igen

Riksdagens konstitutionsutskott har beslutat att skicka regeringens Lavalproposition till lagrådet. Frågan som ska prövas är om regeringens Lavalproposition är en sådan begränsning av grundläggande fackliga rättigheter som kräver extra betänketid av riksdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Grundlagen ger ett utvidgat skydd för fri och rättigheter som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle vilket innebär att ett lagförslag som påverkar föreningsfriheten kan vilandeförklaras i ett år.

– LO och TCO flaggade redan i sitt gemensamma remissvar för att Lavalpropositionen innebär en begränsning av grundläggande fackliga rättigheter. Det är viktigt att frågan om den fackliga förhandlingsrätten undersöks noggrant av lagrådet. Vi välkomnar att s,v och mp driver frågan, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

I reaktion mot utvecklingen inom EU har den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg utvidgat skyddet för fackliga rättigheter. Domstolen i Strasbourg har sagt att föreningsfriheten innefattar ett skydd för facklig förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder. Sedan 1995 är det förbjudet att anta svensk lagstiftning som strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Men även inom FN-organet ILO finns tendens till motreaktion mot EG-domstolens Lavaldom.

– Från fackligt perspektiv är det uppenbart att Lavalpropositionen innebär en omfattande begränsning av grundläggande fackliga rättigheter. Det skulle vara förvånande om lagrådet kommer till en annan slutsats än att föreningsrätten begränsas, säger Wanja Lundby-Wedin.

Redan på måndag förväntas lagrådet yttra sig om en vilandeförklaring kan aktualiseras.

För mer information kontakta LOs pressinformation