Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: Regeringen måste ge besked om vad uppsagda ska leva på under tvist

Moderaterna med övriga allianspartier föreslår i sitt valmanifest att arbetsgivare ska slippa betala lön till anställda under pågående tvist om uppsägning. Centerpartiets partiledare Maud Olofsson har tidigare sagt att den anställde ska vara hänvisad a-kassa medan uppsägningen prövas rättsligt. Idag säger moderaten Anders Borg att det inte är klart vilken typ av ersättning uppsagda ska leva på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– En tvist om uppsägning kan pågå under mycket lång tid. Går tvisten till Arbetsdomstolen är det inte ovanligt att det tar ett år eller mer innan domstolen prövar målet. Regeringen måste ge ett klart besked till Sveriges löntagare om vad som ska gälla för den som blir felaktigt uppsagd och väljer att överklaga arbetsgivarens beslut. Vad ska den uppsagde leva på under en tvist? säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Konsekvensen av regeringens förslag blir att arbetstagarnas möjligheter att tillvarata sina lagliga rättigheter kraftigt försvåras. Uppsägningar utan saklig grund kommer att öka eftersom den ekonomiska risken kraftigt minskar för arbetsgivarna. De anställdas utsatthet för godtycke ökar med regeringens förslag, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.