Fråga facket Fråga facket

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin tilldelas priset till minne av Hans Böckler

Wanja Lundby-Wedin tilldelas priset för sina insatser för ökad social rättvisa och lika rättigheter för alla människor oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Jag känner en stor glädje och är hedrad över detta pris. Kampen för goda arbetsvillkor, rättvisa och jämställdhet måste fortgå dagligen. Priset till minnet av Hans Böckler är ett sätt att uppmärksamma alla människor som jobbar med dessa frågor, säger Wanja Lundby-Wedin.

Hans Böckler 1875-1951 var en tysk fackföreningsman verksam i det tyska metallarbetarförbundet. Böckler var även hedersmedborgare i staden Köln.
Priset inrättades 2005 för att hedra minnet av Hans Böckler. Stiftelsen delar ut priset till personer för deras förtjänster inom arbetsliv och levnadsvillkor. Hans Böcklers stiftelse är kopplad till tysk fackföreningsrörelse.
Priset delas ut vartannat år.

För mer information kontakta Lise-Lott Lenberg, 070-556 27 78.