Fråga facket Fråga facket

LOs program för en alternativ krispolitik

LOs representantskap har idag antagit ett program för en alternativ krispolitik mot arbetslösheten. LOs krisprogram innehåller krav om en mer expansiv finanspolitik, en förbättrad a-kassa, satsningar för att motverka ungdomsarbetslösheten, satsningar för äldre arbetslösa och ett utbildningslyft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– LO-förbundens medlemmar är i en mycket utsatt position under de kommande åren. Trygghetssystemen är kraftigt nedrustade och regeringens passivitet gör att löntagarna får bära en orimligt stor kostnad för krisen. Ska Sverige klara krisen och arbetslösa kunna komma tillbaka till arbetslivet när konjunkturen vänder krävs offensiva satsningar, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO anser att det är orimligt att utgiftstak och budgetmål som är satta före krisen får sätta restriktioner för den ekonomiska politiken i en exceptionellt allvarlig sysselsättningskris.

LO vill se en kraftigt förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Taket bör höjas och ersättningsnivån bör vara 80 procent för alla under hela ersättningsperioden. Den avgift som den enskilde betalar ska vara så låg att alla kan och vill vara med. Fördelningen av arbetslöshetsförsäkringens kostnader måste bli mer rättvis och solidarisk, den så kallade arbetslöshetsavgiften bör avskaffas. LO vill också se kraftiga förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen för dem som arbetar deltid, både vad gäller ersättningsdagar och ersättningsvillkor.

För att stärka unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden krävs satsningar inom både utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. För att höja utbildningsnivån bland många ungdomar och samtidigt undvika hög ungdomsarbetslöshet bör ett nytt och tillfälligt kunskapslyft införas. Det kräver betydligt fler komvuxplatser än vad som finns idag. Problemen med att unga vuxna saknar arbetslivserfarenhet bör lösas genom att erbjuda arbetspraktik till arbetssökande. Arbetsmarknadens parter bör ta ansvar för att skapa praktikplatser av god kvalitet. Eftersom äldre arbetslösa ofta är arbetslösa under längre perioder och eftersom det finns ett stort outnyttjat arbetskraftsutbud i gruppen behöver ett generöst tidsbegränsat anställningsstöd för äldre införas.

LO vill införa ett utbildningslyft utanför arbetsmarknadspolitiken och se en tillfällig satsning på utbildning för vuxna under två år. För att kunna erbjuda villkor som ger människor en rimlig möjlighet till försörjning måste en alternativ studiefinansiering skapas i form av ett särskilt vuxenstudiestöd, förslagsvis på samma nivå som arbetslöshetsersättningen eller aktivitetsstödet. LO anser även att samhället bör ge stöd för utbildning av anställda för att inte Sverige ska tappa konkurrenskraftig produktionskapacitet och förmåga i krisen.

Hela krisprogrammet bifogas nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation.