Fråga facket Fråga facket

LOs rapport: En arbetslöshetsförsäkring värd namnet

LO släpper en rapport om arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten är också ett underlag till den parlamentariska socialförsäkringsutredningens sekretariat I rapporten konstateras att det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen upplevs som rättvis och legitim. För att målen ska uppnås behöver de flesta inkomsttagare få ett gott inkomstskydd vilket bland annat uppnås genom ett kraftigt höjt tak i försäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vår uppfattning är att arbetslöshetsförsäkringen ska finansieras solidariskt. Medlemsavgiften ska vara låg i alla a-kassor och arbetsvillkoret behöver vara mer generöst så att betydligt fler kan vara med. För att försäkringen ska uppfattas som trovärdig så måste de försäkrade vara säkra på att få inkomstrelaterad ersättning i relation till sitt tidigare arbete, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– När man studerar gör man en stor insats för att förbättra sin position på arbetsmarknaden. Vi menar att det ska löna sig att studera. Det är rimligt att ha ett inkomstskydd i övergången mellan studier och arbete genom ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, fortsätter Lundby-Wedin.

– Vi anser att nuvarande modell med fackligt knutna a-kassor fungerar effektivt. Det innebär att de kassorna har goda branschkunskaper och kan de olika kollektivavtalen. Därmed kan de göra korrekta bedömningar av ärenden och ge bra service. Modellen innebär också att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förhandlar om löner på ett sådant sätt att de upprätthålls och utvecklas i en samhällsekonomiskt hållbar takt. Det grundläggande argumentet för att bibehålla en organisation som bygger på medlemskap i en a-kassa är att den upprätthåller en hög organisationsgrad bland löntagarna. Det är en viktig förutsättning för styrkan i den svenska förhandlingsmodellen. En modell som visat sig framgångsrik både för arbetstagare och för arbetsgivare, avslutar hon.

Länk till rapporten: https://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/C57EF780E87E9CE5C1257857004D2B54