Fråga facket Fråga facket

LOs rapport ”Makteliten – alltid mer, aldrig nog”

Idag presenterar LO sin rapport ”Makteliten – alltid mer, aldrig nog”. Rapporten undersöker maktelitens inkomstutveckling i relation till den genomsnittliga lönen för en industriarbetare under perioden 1950-2009.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

År 2009 var den svenska maktelitens inkomster före skatt i genomsnitt 15 industriarbetarlöner. 2008 var motsvarande siffra 17 industriarbetarlöner. De fallande inkomsterna för makteliten under 2009 speglar finanskrisens effekter på kapitalinkomsterna för näringslivets elit.

Makteliten delas in i en ekonomisk elit (verkställande direktörer i näringslivet), en demokratisk elit(förtroendevalda) och en byråkratisk elit (främst högre tjänstemän i offentlig förvaltning).

I rapporten ingår även två fördjupningskapitel. Ett kapitel behandlar toppinkomster, dvs. hur stor andel av inkomsterna som går till de allra rikaste. Toppinkomsterna har ökat kraftigt i Sverige sedan 1980-talet. De förändringar som har gjorts i det svenska skattesystemet under 2000-talet kommer sannolikt att leda till toppinkomsterna ökar än mer.

Det andra fördjupningskapitlet fokuserar på ersättningssystemen i den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn har högre löner och högre andel rörlig ersättning än andra delar av ekonomin. Bristfälligt utformade ersättningssystem har troligen varit en bidragande orsak till finanskrisen.

– Vi ser en utveckling där en allt större del av den ekonomiska makten samlas hos några få procent av befolkningen. Det är bekymrande eftersom stora ekonomiska klyftor leder till ändrade maktförhållanden på bland annat arbetsmarknaden. I förlängningen är det ett hot mot den svenska modellen, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.