Fråga facket Fråga facket

LOs rapport: Pensionsreformen i halvtid

LO presenterar idag effekterna av den ”nya” pensionsreformen för löntagarna. Rapporten visar att en genomsnittlig industriarbetare måste jobba två år ytterliggare för att uppnå samma pensionsnivå som då pensionsreformen genomfördes.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anledningen till att människor idag måste arbeta längre beror på att medellivslängden 2011 är cirka två år längre än den var 1995. Året 1995 var det år man utgick ifrån då beräkningarna till det nya pensionssystemet gjordes.

Då visade beräkningarna att en heltidsarbetande industriarbetare efter 45 yrkesår skulle kunna få 62 procent av slutlönen i statlig pension. Idag får samma industriarbetare endast 54 procent av slutlönen i pension. För att få 62 procent av slutlönen i pension skulle det med dagens förutsättningar krävas att man arbetar två år till och går i pension vid 67 års ålder.

– De som drabbas hårdast är de med kort utbildning, de lämnar arbetsmarknaden tidigare och har kortare livslängd än de med längre utbildning. Orsaken är främst att de med kort utbildning jobbar i en miljö som i högre grad sliter ut dem, säger Wanja Lundby-Wedin.

Det kan tyckas rimligt att längre livslängd också betyder ett längre arbetsliv. Tyvärr är förbättrad hälsa och längre livslängd en genomsnittlig förbättring som inte kommit alla till del. Det mest alarmerande är att många av LO-förbundens medlemmar inte ens kan arbeta fram till 65-årsdagen.

– Ansträngningarna för ett hållbart arbetsliv måste intensifieras så att fler kan jobba längre. Bättre arbetsmiljö, vidareutbildning, rehabilitering och tryggare anställningar behövs för att fler ska förbättra sin ålderspension och avsluta sitt arbetsliv med hälsan i behåll, avslutar hon.