Fråga facket Fråga facket

LOs representantskap beslutade om gemensamma avtalskrav

LOs representantskap beslutade idag vilka krav som ska ingå i de samordnade förhandlingarna. I samband med detta antogs också följande uttalande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De kommande förhandlingarna om löner och villkor i avtalsrörelsen 2010 sker i en tid som kräver stark facklig sammanhållning. Arbetsgivarna försöker utnyttja det ekonomiska läget till att försvaga löntagarnas rättigheter och underminera de centrala kollektivavtalens betydelse. Med krav på nollavtal och öppningsklausuler försöker de flytta över bördan av krisen helt och hållet på löntagarna.

Den väg arbetsgivarna slagit in på skulle få allvarliga konsekvenser för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft om de lyckades. Krisen beror inte på för höga löner utan på kris i de finansiella systemen och minskad efterfrågan på exportvaror. Arbetsgivarnas kortsiktighet riskerar att kraftigt försvåra ansträngningarna att få till stånd en stabil lönebildning och hotar arbetsfreden.

Vårt svar är sammanhållning och solidaritet. LOs representantskap har idag beslutat att i samordnade förhandlingar kräva reallöneökningar och fortsatt satsning på jämställda löner. Reallöneökningar behövs för att landet med framtidstro ska kunna arbeta sig ur krisen och få ner arbetslösheten. Jämställda löner är på samma sätt ett självklart krav. Kampen mot den strukturella diskriminering som drabbar branscher med hög andel kvinnor kan inte göra halt ens i lågkonjunktur. En jämställdhetspott är därför en självklar del i de gemensamma kraven.
Den ekonomiska krisen har också satt avarterna på svensk arbetsmarknad i blixtbelysning. Allt fler kvinnor har deltidsanställningar som de inte kan försörja sig på. Allt fler tvingas sitta och vänta vid telefonen för att kanske få jobba några timmar då och då. Allt fler unga vuxna får bara visstidsanställningar och sägs upp utan varsel och förhandlingar. Allt fler arbetsgivare sätter anställningsskyddet ur spel genom att byta ut uppsagd personal mot bemanningsföretag.

Därför innebär vår samordning också en kamp för heltid, mot orimligt korta visstidsanställningar och för att företrädesrätten till återanställning inte ska kunna kringgås genom inhyrning. Brutaliseringen av arbetsmarknaden kan inte fortgå. Vi måste hitta tillbaka till ett värdigt arbetsliv med trygghet och utveckling.

LOs representantskap har därför enats om att kräva följande i avtalsförhandlingarna 2010:

• Reallöneökningar för LO-förbundens medlemmar.

• En tydlig minskning av löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

• Rätt till heltid.

• Förstärkning av den anställdes rättigheter vid visstidsanställningar.

• Förhindra att LAS kringgås med hjälp av bemanningsföretag.