Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen

Opinionsbildning För nionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Hamnplan 5. I år har vi samlat seminarierna under temat Jag vill jobba! Kamp för full sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Full sysselsättning är den allra viktigaste frågan för LO. När mer än 400 000 människor är arbetslösa måste stor kraft läggas på att hitta svaren på hur Sverige återigen ska nå full sysselsättning. Ett par seminarier ägnas specifikt åt detta, men frågan berörs också i många av de andra seminarierna.

På Hamnplan 5 kommer vi att ha 56 seminarier. I ett seminarium diskuterar vi den solidariska lönepolitiken, i ett annat ställer vi frågan om det är EU som ska bestämma lönerna. Vi kommer att behandla hur den framtida sjukförsäkringen ska se ut och hur vi ska få ett tryggare arbetsliv. Även facklig feminism, bostadspolitik, hur vi kan bekämpa rasism och många andra viktiga frågor finns på programmet.

Utbudet av seminarier är brett. Ta en titt i vårt seminarieprogram, kom förbi, lyssna och delta gärna i diskussionerna i de frågor som du tycker är intressanta.

Varmt välkommen till Hamnplan 5, LOs mötesplats, där vi diskuterar frågor som är viktiga för LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar, men också för många, många andra.

Nedan eller bifogat kan du läsa mer om de seminarier som LO anordnar under Almedalsveckan, eller läsa mer här på LOs hemsida.


Karl-Petter Thorwaldsson

LOs ordförandeMåndag 1 juli

Det är dags att politisera bostadspolitiken

Måndag 1 juli, kl. 8.30 – 10.00

Förtäring: frukostbuffé

Bristen på bostadsbyggande sätter bromsar i hjulen för tillväxten. Det har byggts för lite sedan 90-talet. Varför byggs det inte mer? Bostadsfrågorna har förskjutits från att vara ett centralt politiskt ansvar till ett ansvar för var och en. Vad behöver göras?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Per-Olof Sjöö, ordförande GS. Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen. Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal. Sven Ljung, utredare, Byggnads.

Moderator: Rasmus Korsvall, planeringschef, LO.


”Nu tar vi över” – en opinionsbildning som vänder samhällsutvecklingen

Måndag 1 juli, kl. 10.45 – 11.45

Förtäring: Kaffe och bulle

Efterkrigstidens konsensus om välfärd och jämlik fördelning förbyttes under 80-talet mot nyliberala idéströmningar. Men efter 30 år av sänkta skatter, avregleringar och ökad ojämlikhet tycks pendeln svänga igen. Hur kan en modern opinionsbildning innebära en renässans för arbetarrörelsens idéer?

Medverkande: Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet. Johanna Kronlid, chefredaktör, Tidningen Arbetet. Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i sociala medier, Unionen. Håkan A. Bengtsson, vd, Arenagruppen. Markus Uvell, vd, Timbro. Jonas Thunberg, chefredaktör, Flamman.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Framtidens sjukförsäkring

Måndag 1 juli kl. 12.00 – 13.00

Förtäring: Sallad

Sjukförsäkringsfrågan har stått mitt i debattens centrum sedan början av detta sekel. Den stora systemförändring som alliansregeringen genomdrev sommaren 2008 har fått omfattande kritik. Idag råder en bred samsyn om att försäkringsskyddet vid sjukdom är otillräckligt och att det krävs reparationsarbete. LO presenterar därför en rapport som konkret beskriver hur framtidens sjukförsäkring bör se ut.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Sofia Bergström, utredare, Svenskt Näringsliv. Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, (S). Solveig Zander, ledamot i socialförsäkringsutskottet, (C).

Moderator: Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal.


Är ungdomar mer intoleranta än andra?

Måndag 1 juli kl. 12.00 – 13.30

Förtäring: Sallad

Varför är det så viktigt för LO och EXPO att prata främlingsfientlighet med ungdomar? Ett samtal om hur rasism motverkas.

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Magnus Manhammar, Stiftelsen Expo. Carina Grönhagen, skolinformatör, SEKO.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

Seminariet sänds på ABF Play.


Hur säkrar vi stöd till unga arbetslösa från dag ett?

Måndag 1 juli kl. 13.45 – 15.00

Förtäring: Smoothies

Att unga arbetslösa garanteras aktivt stöd från dag ett borde vara en självklarhet. Men så är inte fallet idag. Borde man som ung vuxen inte ha samma rätt som andra vuxna? Vilket är politikens ansvar? Är den så kallade 90-dagarsgarantin en del av lösningen på problemen med ungdomsarbetslösheten?

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO. Gabriel Wikström, ordförande, SSU. Johan Andersson, riksdagsledamot, (S). Erik Bengtzboe, ordförande, MUF. Madeleine Sjöhage, tredje vice ordförande, CUF.

Moderator: Lisa Gemmel, ombudsman, fackförbundet DIK.


Vilken betydelse har 1990-talets reformer fått för likvärdigheten i skolan?

Måndag 1 juli kl. 13.45 – 15.15

Förtäring: Kaffe och bulle

Likvärdigheten i den svenska skolan urholkas. Dagens valfrihets- och skolpengssystem och framväxten av fristående skolor leder till segregering och sämre resultat. Vad bör politiken göra för att vi ska få en effektiv och likvärdig utbildning som gör att alla elever når grund- och gymnasieskolans mål?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Laura Hartman, nationalekonom och chef för avdelningen för analys och prognos, Försäkringskassan. Anne-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen. Ann-Charlotte Eriksson, förste vice ordförande, Lärarförbundet. Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Ska verkligen facket bekämpa rasism?

Måndag 1 juli kl. 15.15 – 16.30

Förtäring: Kaffe och frukt

Rasism, främlingsfientlighet och högerpopulism hotar den fackliga sammanhållningen och vår fackliga styrka. Vad kan facket göra för att motverka främlingsfientlighet och rasism?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Lars Lindgren, ordförande, Transport. Ella Niia, ordförande, Hotell- och restaurangfacket. Johan Lindholm, ordförande, Byggnads. Jan Rudén, ordförande, SEKO. Anders Ferbe, ordförande, IF Metall.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

Seminariet sänds via ABF Play.


Tisdag 2 juli

Solidarisk lönepolitik – vad är det?

Tisdag 2 juli kl. 8.30 – 9.30

Förtäring: Kaffe och smörgås

Inom fackföreningsrörelsen talas ofta om den solidariska lönepolitiken. Men vad är det egentligen? Hur jämställda kan lönerna bli? Finns det gränser för hur solidarisk lönepolitiken kan vara? Hur har LOs lönepolitik vuxit fram?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Hans Karlsson, f.d. arbetsmarknadsminister och avtalssekreterare LO. Irene Wennemo, S-debattör och f.d. chef LOs arbetslivsenhet.

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.


Ska EU bestämma våra löner?

Tisdag 2 juli kl. 11.15 – 12.30

Förtäring: Wraps

I eurokrisens fotspår växer intresset för lönerna. Historiskt har löner och lönebildningen varit en fråga för arbetsmarknadens parter. Hur påverkas lönebildningen i Sverige av eurokrisen?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige. Jonas Ljungberg, professor ekonomisk historia, Lunds Universitet.

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.


Från otrygg till trygg på arbetsmarknaden

Tisdag 2 juli kl. 15.00 – 16.15

Förtäring: Kaffe och bulle

Allt fler erbjuds otrygga anställningar med små utvecklingsmöjligheter. Det leder till ökad polarisering på arbetsmarknaden. Hur påverkas arbetsmarknadens, och särskilt löntagarnas, omställningsförmåga? Vad krävs för att otrygga anställningar ska fungera som en språngbräda mot trygga anställningar?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Jonas Milton, vd Almega. Josefine Boman, utredare, Handels. Annika Ödebrink, ombudsman, SEKO. Thomas Carlén, LO-ekonom, LO. Panelen kommenteras av politiska företrädare för alliansen och oppositionen.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Onsdag 3 juli

Pensionssystemet klarar sig men hur går det för LO-medlemmarnas pensioner?

Onsdag 3 juli kl. 14.45 – 16.30

Förtäring: Kaffe och frukt

I en rapport redovisas hur pensionsutfallet blir för LO-grupperna när det nya pensionssystemet är "i heltid". Detta kompletteras med siffror om deras faktiska pensionsålder, ohälsa och arbetsvillkor och hur det påverkar deras möjligheter att jobba längre för att på så sätt få ihop en bra pension.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, LO. Renée Andersson, utredare, LO. Mats Morin, LO-ekonom, LO. Carina Lindfeldt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv. Ole Settergren, chef pensionsutvecklingsavdelningen, Pensionsmyndigheten.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.


Facklig feminism – vad är det?

Onsdag 3 juli kl. 15.15 – 16.30

Förtäring: Smoothies

LO är enligt sina stadgar en feministisk organisation. Vad innebär ett genuint fackligt jämställdhetsarbete och facklig feminism i praktiken? Är det möjligt att hitta gemensamma fackliga strategier över hela arbetsmarknaden? Om inte, varför?

LOs ordförande diskuterar med företrädare för TCO och Saco.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Eva Nordmark, ordförande TCO. Göran Arrius, ordförande Saco. Politiker från s, v och mp kommenterar.

Moderator: Karin Thorasdotter, programchef, Arena idé.


Torsdag 4 juli

Är EU bara för företagen? Eller går det att skapa ett socialt Europa?

Torsdag 4 juli kl. 10.15 – 11.30

Förtäring: Kaffe och bulle

Seminariet är på engelska

Sedan Lavaldomen har svensk och europeiskt arbetarrörelse krävt en ändring av EUs fördrag för att garantera respekten för grundläggande fackliga rättigheter. Sex år senare är det hög tid att gå från ord till handling och förverkliga kravet på ett socialt protokoll.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Erich Foglar, ordförande Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB. Marie Granlund, vice ordförande Riksdagens EU-nämnd, (S).

Moderator: Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap, Sieps.


Fredag 5 juli

Lägre arbetslöshet med högre efterfrågan? Stabiliseringspolitikens betydelse för full sysselsättning

Fredag 5 juli kl. 12.45 – 13.45

Förtäring: Wraps

Diskussion om stabiliseringspolitikens betydelse för att nå lägre arbetslöshet och högre sysselsättning i Sverige.

Medverkande: Ola Pettersson, LOs chefsekonom. John Hassler, professor i nationalekonomi, vice ordförande i finanspolitiska rådet, Institutet för internationell ekonomi. Lars EO Svensson, professor i nationalekonomi, tidigare vice riksbankschef, Institutet för internationell ekonomi. Annika Winsth, chefekonom, Nordea.

Moderator: Rasmus Korsvall, planeringschef, LO.


Ett EU i två hastigheter?

Fredag 5 juli kl. 14.00 – 15.15

Förtäring: Kaffe och kaka

EU befinner sig vid ett vägskäl. Kommer euroländerna att behöva fördjupa sitt samarbete? Vad händer då med övriga EU-länder? Vilka faktorer ligger bakom krisen? Vad finns det för alternativ till den rådande åtstramningspolitiken?

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Björn Hacker, Friedrich Ebert Stiftung Berlin. Göran von Sydow, Sipes.

Moderator: Monika Arvidsson, utredningschef, a-smedjan – Arbetarrörelsens tankesmedja.


Välfärdspolitikens betydelse för full sysselsättning

Fredag 5 juli kl. 15.30 – 16.45

Förtäring: Korv och bröd

I krisens spår har välfärdssystem raserats. Ekonomisk svältkur har sagts vara den enda vägen ut. Men allt fler kritiska röster menar att Europas framtid är avhängig stora sociala satsningar på offentlig omsorg och utbildning över hela livscykeln. Seminariet behandlar vilken roll välfärdspolitiken kan spela en för en socialt hållbar tillväxt i Sverige och Europa.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Annelie Nordström, ordförande Kommunal. Joakim Palme, professor, Uppsala universitet. Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Lördag 6 juli

En mer självständig facklig valrörelse - vad innebär det?

Lördag 6 juli kl. 12.15 – 13.15

Förtäring: Lunchmacka

LOs kongress beslutade att facket ska inta en mer självständig hållning i relation till Socialdemokraterna vad gäller samhällsanalys och formulering av politiska krav. Samtidigt kvarstår den facklig-politiska samverkan med (S) som en central del i det politiska arbetet. Vad innebär det inför valet?

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör LO


LOs Afternoon Tea - Vad gör arbetare och tjänstemän på fritiden?

Lördag 6 juli kl. 16.00 – 18.00

Förtäring: Afternoon Tea

År 2011 hade 32 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus under sin semester. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent. LO anordnar ett Afternoon Tea seminarium där vi diskuterar arbetare och tjänstemäns semestervanor.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Lottie Knutson, kommunikationsdirektör, Fritidsresor. Sanna Lundell, journalist.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.