Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen måndag 1 juli

Opinionsbildning LO-facken i Almedalen, Restaurang Hamnplan 5, Visby hamn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är dags att politisera bostadspolitiken

Måndag 1 juli, kl. 8.30 – 10.00

Förtäring: frukostbuffé

Bristen på bostadsbyggande sätter bromsar i hjulen för tillväxten. Det har byggts för lite sedan 90-talet. Varför byggs det inte mer? Bostadsfrågorna har förskjutits från att vara ett centralt politiskt ansvar till ett ansvar för var och en. Vad behöver göras?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Per-Olof Sjöö, ordförande GS. Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen. Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal. Sven Ljung, utredare, Byggnads.

Moderator: Rasmus Korsvall, planeringschef, LO.


”Nu tar vi över” – en opinionsbildning som vänder samhällsutvecklingen

Måndag 1 juli, kl. 10.45 – 11.45

Förtäring: Kaffe och bulle

Efterkrigstidens konsensus om välfärd och jämlik fördelning förbyttes under 80-talet mot nyliberala idéströmningar. Men efter 30 år av sänkta skatter, avregleringar och ökad ojämlikhet tycks pendeln svänga igen. Hur kan en modern opinionsbildning innebära en renässans för arbetarrörelsens idéer?

Medverkande: Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet. Johanna Kronlid, chefredaktör, Tidningen Arbetet. Johan Ulvenlöv, ansvarig för opinionsbildning i sociala medier, Unionen. Håkan A. Bengtsson, vd, Arenagruppen. Markus Uvell, vd, Timbro. Jonas Thunberg, chefredaktör, Flamman.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Framtidens sjukförsäkring

Måndag 1 juli kl. 12.00 – 13.00

Förtäring: Sallad

Sjukförsäkringsfrågan har stått mitt i debattens centrum sedan början av detta sekel. Den stora systemförändring som alliansregeringen genomdrev sommaren 2008 har fått omfattande kritik. Idag råder en bred samsyn om att försäkringsskyddet vid sjukdom är otillräckligt och att det krävs reparationsarbete. LO presenterar därför en rapport som konkret beskriver hur framtidens sjukförsäkring bör se ut.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Sofia Bergström, utredare, Svenskt Näringsliv. Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, (S). Solveig Zander, ledamot i socialförsäkringsutskottet, (C).

Moderator: Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal.


Är ungdomar mer intoleranta än andra?

Måndag 1 juli kl. 12.00 – 13.30

Förtäring: Sallad

Varför är det så viktigt för LO och EXPO att prata främlingsfientlighet med ungdomar? Ett samtal om hur rasism motverkas.

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Magnus Manhammar, Stiftelsen Expo. Carina Grönhagen, skolinformatör, SEKO.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

Seminariet sänds på ABF Play.


Hur säkrar vi stöd till unga arbetslösa från dag ett?

Måndag 1 juli kl. 13.45 – 15.00

Förtäring: Smoothies

Att unga arbetslösa garanteras aktivt stöd från dag ett borde vara en självklarhet. Men så är inte fallet idag. Borde man som ung vuxen inte ha samma rätt som andra vuxna? Vilket är politikens ansvar? Är den så kallade 90-dagarsgarantin en del av lösningen på problemen med ungdomsarbetslösheten?

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO. Gabriel Wikström, ordförande, SSU. Johan Andersson, riksdagsledamot, (S). Erik Bengtzboe, ordförande, MUF. Madeleine Sjöhage, tredje vice ordförande, CUF.

Moderator: Lisa Gemmel, ombudsman, fackförbundet DIK.


Vilken betydelse har 1990-talets reformer fått för likvärdigheten i skolan?

Måndag 1 juli kl. 13.45 – 15.15

Förtäring: Kaffe och bulle

Likvärdigheten i den svenska skolan urholkas. Dagens valfrihets- och skolpengssystem och framväxten av fristående skolor leder till segregering och sämre resultat. Vad bör politiken göra för att vi ska få en effektiv och likvärdig utbildning som gör att alla elever når grund- och gymnasieskolans mål?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Laura Hartman, nationalekonom och chef för avdelningen för analys och prognos, Försäkringskassan. Anne-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen. Ann-Charlotte Eriksson, förste vice ordförande, Lärarförbundet. Kristina Mårtensson, samhällsekonomisk chef, Kommunal.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.


Ska verkligen facket bekämpa rasism?

Måndag 1 juli kl. 15.15 – 16.30

Förtäring: Kaffe och frukt

Rasism, främlingsfientlighet och högerpopulism hotar den fackliga sammanhållningen och vår fackliga styrka. Vad kan facket göra för att motverka främlingsfientlighet och rasism?

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Lars Lindgren, ordförande, Transport. Ella Niia, ordförande, Hotell- och restaurangfacket. Johan Lindholm, ordförande, Byggnads. Jan Rudén, ordförande, SEKO. Anders Ferbe, ordförande, IF Metall.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

Seminariet sänds via ABF Play.