Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen onsdag 3 juli

Opinionsbildning Facket i Almedalen. Seminarierna äger rum på Hamnplan 5 i Visby.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Pensionssystemet klarar sig men hur går det för LO-medlemmarnas pensioner?

Onsdag 3 juli kl. 14.45 – 16.30

Förtäring: Kaffe och frukt

I en rapport redovisas hur pensionsutfallet blir för LO-grupperna när det nya pensionssystemet är "i heltid". Detta kompletteras med siffror om deras faktiska pensionsålder, ohälsa och arbetsvillkor och hur det påverkar deras möjligheter att jobba längre för att på så sätt få ihop en bra pension.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, LO. Renée Andersson, utredare, LO. Mats Morin, LO-ekonom, LO. Carina Lindfeldt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv. Ole Settergren, chef pensionsutvecklingsavdelningen, Pensionsmyndigheten.

Moderator: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.


Facklig feminism – vad är det?

Onsdag 3 juli kl. 15.15 – 16.30

Förtäring: Smoothies

LO är enligt sina stadgar en feministisk organisation. Vad innebär ett genuint fackligt jämställdhetsarbete och facklig feminism i praktiken? Är det möjligt att hitta gemensamma fackliga strategier över hela arbetsmarknaden? Om inte, varför?

LOs ordförande diskuterar med företrädare för TCO och Saco.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Eva Nordmark, ordförande TCO. Göran Arrius, ordförande Saco. Politiker från s, v och mp kommenterar.

Moderator: Karin Thorasdotter, programchef, Arena idé.