Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen tisdagen den 2 juli

Opinionsbildning LO-facken i Almedalen, Restaurang Hamnplan 5, Visby hamn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Solidarisk lönepolitik – vad är det?

Tisdag 2 juli kl. 8.30 – 9.30

Förtäring: Kaffe och smörgås

Inom fackföreningsrörelsen talas ofta om den solidariska lönepolitiken. Men vad är det egentligen? Hur jämställda kan lönerna bli? Finns det gränser för hur solidarisk lönepolitiken kan vara? Hur har LOs lönepolitik vuxit fram?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Hans Karlsson, f.d. arbetsmarknadsminister och avtalssekreterare LO. Irene Wennemo, S-debattör och f.d. chef LOs arbetslivsenhet.

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.


Ska EU bestämma våra löner?

Tisdag 2 juli kl. 11.15 – 12.30

Förtäring: Wraps

I eurokrisens fotspår växer intresset för lönerna. Historiskt har löner och lönebildningen varit en fråga för arbetsmarknadens parter. Hur påverkas lönebildningen i Sverige av eurokrisen?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige. Jonas Ljungberg, professor ekonomisk historia, Lunds Universitet.

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.


Från otrygg till trygg på arbetsmarknaden

Tisdag 2 juli kl. 15.00 – 16.15

Förtäring: Kaffe och bulle

Allt fler erbjuds otrygga anställningar med små utvecklingsmöjligheter. Det leder till ökad polarisering på arbetsmarknaden. Hur påverkas arbetsmarknadens, och särskilt löntagarnas, omställningsförmåga? Vad krävs för att otrygga anställningar ska fungera som en språngbräda mot trygga anställningar?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Jonas Milton, vd Almega. Josefine Boman, utredare, Handels. Annika Ödebrink, ombudsman, SEKO. Thomas Carlén, LO-ekonom, LO. Panelen kommenteras av politiska företrädare för alliansen och oppositionen.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.