Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen torsdag 4 juli och fredag 5 juli

Opinionsbildning Facket i Almedalen. Seminarierna hålls på Hamnplan 5 i Visby hamn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningÄr EU bara för företagen? Eller går det att skapa ett socialt Europa?

Torsdag 4 juli kl. 10.15 – 11.30

Förtäring: Kaffe och bulle

Seminariet är på engelska

Sedan Lavaldomen har svensk och europeiskt arbetarrörelse krävt en ändring av EUs fördrag för att garantera respekten för grundläggande fackliga rättigheter. Sex år senare är det hög tid att gå från ord till handling och förverkliga kravet på ett socialt protokoll.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Erich Foglar, ordförande Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB. Marie Granlund, vice ordförande Riksdagens EU-nämnd, (S).

Moderator: Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap, Sieps.


Lägre arbetslöshet med högre efterfrågan? Stabiliseringspolitikens betydelse för full sysselsättning

Fredag 5 juli kl. 12.45 – 13.45

Förtäring: Wraps

Diskussion om stabiliseringspolitikens betydelse för att nå lägre arbetslöshet och högre sysselsättning i Sverige.

Medverkande: Ola Pettersson, LOs chefsekonom. John Hassler, professor i nationalekonomi, vice ordförande i finanspolitiska rådet, Institutet för internationell ekonomi. Lars EO Svensson, professor i nationalekonomi, tidigare vice riksbankschef, Institutet för internationell ekonomi. Annika Winsth, chefekonom, Nordea.

Moderator: Rasmus Korsvall, planeringschef, LO.


Ett EU i två hastigheter?

Fredag 5 juli kl. 14.00 – 15.15

Förtäring: Kaffe och kaka

EU befinner sig vid ett vägskäl. Kommer euroländerna att behöva fördjupa sitt samarbete? Vad händer då med övriga EU-länder? Vilka faktorer ligger bakom krisen? Vad finns det för alternativ till den rådande åtstramningspolitiken?

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Björn Hacker, Friedrich Ebert Stiftung Berlin. Göran von Sydow, Sipes.

Moderator: Monika Arvidsson, utredningschef, a-smedjan – Arbetarrörelsens tankesmedja.


Välfärdspolitikens betydelse för full sysselsättning

Fredag 5 juli kl. 15.30 – 16.45

Förtäring: Korv och bröd

I krisens spår har välfärdssystem raserats. Ekonomisk svältkur har sagts vara den enda vägen ut. Men allt fler kritiska röster menar att Europas framtid är avhängig stora sociala satsningar på offentlig omsorg och utbildning över hela livscykeln. Seminariet behandlar vilken roll välfärdspolitiken kan spela en för en socialt hållbar tillväxt i Sverige och Europa.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Annelie Nordström, ordförande Kommunal. Joakim Palme, professor, Uppsala universitet. Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet.

Moderator: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.