Fråga facket Fråga facket

LOs seminarier i Almedalen torsdagen den 5 juli

Seminarierna äger rum i LOs lokaler på Hamnplan 5


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Pensionsutfallet - sanning och konsekvens

kl. 08.30 – 10.00

Arrangör: LO

Lokal: Ljusgården

Förtäring: Frukost

>I en rapport redovisas hur pensionsutfallet blir för LO-grupperna när det nya pensionssystemet är "i heltid". Detta kompletteras med siffror om deras faktiska pensionsålder, ohälsa och arbetsvillkor och hur det påverkar deras möjligheter att jobba längre för att på så sätt få ihop en bra pension.

Medverkande: Renée Andersson, utredare, LO. Mats Morin, LO-ekonom, LO.

Moderator: Agneta Karlsson, Arenagruppen.

Kontaktperson: Renée Andersson, renee.andersson@lo.se, 070-558 27 39Hur stora ska löneskillnaderna vara?

Kl. 10.15 – 11.15

Arrangör: LO

Lokal: Ljusgården

Förtäring: Fika

>Svensk lönebildning har reducerats till att alla ska tilldelas den procentsats som förhandlas fram av de normerande avtalen. Vad innebär det för löneskillnaderna mellan kvinnor och män, arbetare och tjänstemän? Vad händer med partsförhållandena och partsautonomin? Finns det alternativ?

Medverkande: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen. Malin Ackholt, avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket. Åsa Kjellberg Khan, vice vd EIO. Per Hidesten, vice vd Skogsindustrierna.

Moderator: Sigrid Bøe, LO.

Kontaktperson: Sofie Rehnström, sofie.rehnstrom@lo.se, 070-390 27 57Det fackliga löftet och intolerans – en oförenlig kombination

Kl 16.30 – 17.30

Arrangör: LO och stiftelsen EXPO

Lokal: Terrassen

Förtäring: Frukt och bär

>På senare år har Europa upplevt en ökning när det gäller stödet förintoleranta och främlingsfientliga partier och Sverige är ingetundantag. LO och förbunden har startat ett långsiktigt arbete för att motverka främlingsfientlighet kallat "Alla kan göra något" med syfteatt ta diskussion och debatt om de fackliga grundvärderingarna.

Medverkande: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande, LO. Magnus Manhammar, Stiftelsen Expo.

Moderator: Håkan A Bengtsson, Arenagruppen.

Kontaktperson: Gabriella Lavecchia, gabriella.lavecchia@lo.se, 070-569 26 55