Fråga facket Fråga facket

LOs styrelse om flyktingkrisen

LOs samtliga förbund manar nu till en bred politisk överenskommelse om flyktingpolitiken. I ett gemensamt uttalande listar styrelsen att antal punkter som man ser som särskilt viktiga för att lindra lidandet och på sikt hjälpa människor på flykt till ett tryggare liv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-styrelsen vill att:

Alla EU-länder ska dela på ansvaret för dem som flyr krig och förföljelse.

Alla Sveriges kommuner måste dela på ansvaret att ta emot flyktingar. Det ska inte vara möjligt för vissa kommuner att kunna svika sitt ansvar.

En tvingande fördelningsmekanism införs. Det innebär också att Dublinförordningen slutar att gälla.

LO-styrelsen säger att de själva är beredda att ta ansvar genom att arbeta för att skapa möjligheter för nyanlända att så snabbt som möjligt komma in på arbetsmarknaden. LO-styrelsen har också beslutat att skänka pengar till UNHCR för deras arbete med flyktingar.

Läs hela uttalandet här