Fråga facket Fråga facket

LOs styrelse stödjer Kommunal

I ett gemensamt uttalande ställer sig LOs styrelse enhälligt bakom Kommunals varsel om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg. Detta efter att Vårdföretagarna inte vill ge de privatanställda den löneökning som deras kollegor inom bland annat offentlig sektor redan har fått. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-styrelsen menar att det borde vara självklart för Almega Vårdföretagarna att både privatanställda undersköterskor och övriga yrkesgrupper ska ha samma löneökning som anställda på den övriga arbetsmarknaden. Det handlar om att ge anständiga löner och villkor till de som jobbar inom hemtjänsten, på äldreboenden och vårdcentraler. 

LO-styrelsen ser också en risk med att olika löneökningar kan skapa ett a-lag och b-lag bland välfärdsarbetarna. I förlängningen skulle det kunna leda till svårigheter för vårdföretagen att rekrytera och behålla kompetent personal och därmed urholkas kvaliteten i välfärden. 

Läs uttalandet här