Fråga facket Fråga facket

LOs Tobias Baudin på 1 maj i Chicago: Högerns och nyliberalismens idéer fungerar inte!

– Över hela världen drabbas löntagare av åtstramningspolitik, arbetslöshet och sociala orättvisor. Det blir allt tydligare att högerns och nyliberalismens idéer inte fungerar, varken för ekonomin, jobben eller för miljön. Det måste bli ett slut på de oreglerade finansmarknaderna, massarbetslösheten och de globala orättvisorna!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det sade LOs vice ordförande Tobias Baudin när han talade på Haymarket i Chicago på 1 Maj.

Tobias Baudin var inbjuden av USAs fackföreningsrörelse för att delta vid den årliga minnesceremonin för de demonstrerande arbetare som dog vid den så kallade Haymarketmassakern 1886. Men också för att det i år är 100 år sedan den svenskamerikanske fackföreningsmannen och protestsångaren Joe Hill avrättades.

– Det är mycket som har förändrats sedan Haymarket 1886 och sedan Joe Hills tid. Men det finns något som inte förändras; om vi löntagare vill förändra samhället och stå upp för våra rättigheter måste vi organisera oss, sade Tobias Baudin, och fortsatte:

– Det kan vara lätt att känna sig nedslagen inför utmaningarna i dagens värld. Vad har vi att sätta emot alla orättvisor? Mitt svar är att vi är över 200 miljoner fackligt organiserade löntagare över hela jorden och det ligger en enorm styrka i den fackliga tanken. Det är därför som makthavare alltid har sett fria och starka fackföreningar som ett hot. För de vet att vi kan hota deras makt och förändra både arbetslivet och samhället.

– Låt oss lära av historien och använda den för att se framåt. Låt oss tillsammans, i Sverige och i USA, och över hela världen, fortsätta den fackliga kampen för arbete, rättvisa och solidaritet. Så här kommer ett budskap från Haymarket i Chicago till alla högerpolitiker och giriga direktörer: festen är slut! Ni kan gå hem! För vi är fler än ni och vi är starkare än ni och vi ger aldrig upp!

Tobias Baudins Första maj-tal 2015.