Fråga facket Fråga facket

LOs vice ordförande Ulla Lindqvist i Göteborg: ”Sverige behöver en ny regering för jämställdhetens skull”

– Under de senaste fyra åren har antalet otrygga anställningar ökat. Genom stora skattesänkningar, mest åt män och höginkomsttagare, har 24 000 jobb försvunnit i skolan, vården och omsorgen. Samtidigt har vårdnadsbidraget inneburit en direkt uppmaning till oss kvinnor att hålla oss borta från arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det sade LOs vice ordförande Ulla Lindqvist när hon under tisdagen träffade fackliga valarbetare i Göteborg. Hon menade att den borgerliga regeringspolitiken drabbat jämställdheten hårt:

– Nedmonteringen av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har förlorat sin ersättning, en majoritet av dem är kvinnor. De nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att en hotellstäderska betalar nästan fem gånger så mycket som en läkare i avgift för att vara med i a-kassan. Regeringen vägrar också att skapa förutsättningar för barnomsorg utanför kontorstid, vilket innebär stora problem för många av de kvinnor inom LO-förbunden som arbetar på obekväm tid.

– Det är bara med en socialdemokratiskt ledd regering som vi kan få en politik som tar både jämlikhet och jämställdhet på allvar. Då kan vi ta itu med otrygga anställningar, ge alla rätt till heltid och se till att färre barn behöver växa upp i fattiga familjer.

För mer information kontakta LOs pressinformation.